Terreinen worden gereserveerd via het reservatiesysteem. Dit kan online via www.borsbeektennisclub.be – Terreinreservatie – boek een terrein.
Onder “Hoe reserveer ik een terrein?” vind je de handleiding om een terrein te reserveren.

Indien er zich bij de eerste reservatie een probleem voordoet kan u contact opnemen met Roger De Keulenaer (0495.30.75.54) die u voorthelpt of de gewenste reservatie voor u inbrengt. U krijgt bevestiging van de reservatie per mail.

Verschillende reservaties?

Dagelijkse reservaties: Er mogen maximum 2 uren per week op voorhand gereserveerd worden, waarvan maximaal 1 uur per dag, enkel of dubbel met steeds aanvang op het uur. Zodra het uur beëindigd is, kan men opnieuw reserveren op een vrij uur/terrein. Er kan tot 8 dagen vooraf gereserveerd worden.

Alle leden, of de ouders van jeugdspelers, kunnen deze reservaties aanmaken.

In overleg met het bestuur kan op weekdagen en tot 17 uur, voor een langere periode een vast uur gereserveerd worden. Gelieve hiervoor een mail te sturen naar chalet@borsbeektennisclub.be.

Competitiewedstrijden: hiervoor wordt anderhalf uur voorzien, maar kunnen enkel ingebracht worden door Eddy Vets, tel 0476.68.21.19, Email edgard.vets@gmail.com. Alle wijzigingen moeten aan Eddy gemeld worden, zodat hij de reservaties van de competitiewedstrijden kan aanpassen.

Activiteiten: deze worden ingebracht door de verantwoordelijke van de activiteit.

Tennisschool De verantwoordelijke van de tennisschool kan, afhankelijk de noden, de uren aanpassen.

Clubactiviteiten
Clubavond: op woensdagavond worden terrein A en B voorbehouden voor een dubbelavond vanaf 18 uur tot 23 uur. Terrein C blijft beschikbaar voor gewone reservaties. Eventueel kan in overleg met Eddy Vets, uitgestelde competitiewedstrijden voorzien worden.

Reservatie annuleren
Indien je een reservatie niet kan nakomen, graag zo snel mogelijk uw reservatie verwijderen, zodat de terreinen terug vrijkomen voor de andere leden.
Spelers, die gereserveerd hebben, hebben tot 10 minuten na het uur nog recht om hun gereserveerd terrein op te eisen, tenzij ze de chaletuitbater hebben gewaarschuwd dat ze later komen. Het uur loopt echter.

Opmerking
Wanneer het zeer druk is, kan de chalethouder of ieder bestuurslid, verplichten om dubbel te spelen.