Het seizoen is intussen al een tijd bezig. En met succes want de terreinen zijn goed bezet, zowel met leden als gastspelers.

En vanaf 8 mei is ook de chalet terug geopend. Weliswaar enkel op het terras, maar Marina en Ludo zorgen dat er genoeg plaats is en we toch “corona-proof” iets kunnen eten en drinken.

Niettegenstaande COVID 19 hebben we grote plannen. Daarvoor hebben ons beleidsplan 2020-2024 opgemaakt.