Borsbeek Tennis Club (BTC) hecht veel belang aan integer gedrag bij de uitvoering van de functie van trainer/begeleider en van alle leden,  medewerkers en bezoekers van de club. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. 

Het Aanspreekpunt Persoonliljke Integriteit (API) is Wendy Vissers – Tel: 0491.35.64.93 – Email: [email protected]

Ons beleid inzake grensoverschrijdend gedrag kan je hier downloaden