BTC is voor iedereen toegankelijk. Het tennisseizoen begint in de maand april en eindigt in september. Overeenkomstig de weersomstandigheden blijven de velden bespeelbaar tot einde oktober.

Indien een lid wegens medische problemen en of onvoorziene omstandigheden GEEN ENKELE KEER heeft kunnen tennissen, mag het lidgeld eenmalig overgedragen worden naar het volgend jaar. Steeds voor dezelfde persoon. Het lidgeld is niet terug betaalbaar. Het is ook niet overdraagbaar van de ene persoon op de andere. Het bestuur moet hiervan tijdig verwittigd worden.

De terreinen zijn open van 8.00 uur tot 23.00 uur. Door een bestuursbeslissing kunnen er uitzonderingen zijn.

De chalet zal open zijn:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 18.00 uur tot 23.30 uur. Op zaterdag vanaf 10 uur tot ?
Op woensdag, zondag en feestdagen van 13uur tot 23.30 uur. Bij activiteiten worden de uren aangepast.

Gastspelers: elk lid mag per seizoen 10 gastspelers uitnodigen mits betaling van 3 € per uitnodiging. Te betalen in de chalet en te vermelden in het gastenboek

Indien er een terrein vrij is mag de club dit verhuren. Prijs per uur en per terrein 10 €

Clubleden die het reglement overtreden, die een waarschuwing, een opmerking of een berisping van het bestuur negeren zullen bestraft worden, zoals bepaald in de statuten. Zij kunnen geschorst worden of uit de club gezet worden.

Het reserveren gebeurt volgens de onderrichtingen die uithangen. Zie reservatiereglement.

De tennisterreinen mogen enkel betreden worden met specifieke tenniskledij. Enkel tennispantoffels voor gravel zijn toegestaan. Dus GEEN JOGGINGSCHOEISEL.

Enkel drank in plastiekflessen en blikjes zijn toegelaten op het terrein. NOOIT GLAS.

Vrijwillige beschadiging aan onze instellingen wordt bestraft. Om het even welke beschadiging zal door de persoon in kwestie of zijn ouders of voogd worden vergoed.

Bij het eindigen van het tennis uur dienen de spelers het terrein te vegen. Er mag niets achtergelaten worden.

Bij grote droogte dienen de terreinen besproeid te worden. Bij uitzonderlijke droogte en andere uitzonderlijke weersomstandigheden heeft het bestuur het recht om de terreinen tijdelijk te sluiten. Dit om eventuele schade te voorkomen.

Bij gebruikmaking van de kleedkamers dient de grootste reinheid en orde in acht genomen te worden. Gelieve energiebewust te handelen. Warm water beperken en de lichten doven bij het verlaten van de kleedkamers. De douches droogmaken, het materiaal is ter plaatse.

Het bestuur heeft het recht om voor door hen ingerichte tornooien, ontmoetingen, clubkampioenschappen alsook voor tennislessen 1 of meerdere terreinen vrij te houden.

Al wat eigendom is van de club mag door geen enkel lid, buiten clubverband als privémateriaal gebruikt worden. Alle clubmateriaal of toestellen zijn ten dienste van de leden, op voorwaarde dat zij behandeld worden met de nodige kennis en respect en op eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker.

De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van goederen. Evenmin is het bestuur verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen in of rond het complex, op de parking of op de toegangsweg.

Voetballen is verboden in de chalet en op het terras. Fietsen, rolschaatsen, enz. zijn niet toegelaten in de chalet. Bij grote drukte ook niet op het terras.

In geval het bovenstaande reglement niet moest voldoen dan heeft het bestuur het recht om dit tijdens het seizoen te wijzigen. Laatste wijziging gebeurde op 16.10.2019

IN HET BELANG VAN IEDEREEN VRAGEN WIJ AAN ONZE LEDEN DE VOORSCHRIFTEN STIPT NA TE LEVEN.