Niettegenstaande COVID 19 hebben we grote plannen. Daarvoor hebben ons beleidsplan 2020-2024 opgemaakt.